Używasz starej wersji przeglądarki. Strona może wyświetlać się niepoprawnie. Dokonaj aktualizacji.
Rutkowicz Trzeciak
Rutkowicz Trzeciak - Kancelaria Radcy Prawnego
Rutkowicz Trzeciak

Wnikliwie analizujemy problemy pod kątem prawnym.
Unikamy zbędnych kosztów.
Bierzemy pod uwagę sytuację osobistą Klienta.

Zespół


tel.: 515 098 199

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studia magisterskie ukończył w 2006r.
W okresie od września 2010r. do maja 2011r. odbył i ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe
„Ekonomia i prawo gospodarcze” prowadzone przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

W latach 2006 do 2008, jako prawnik zatrudniony był w spółce budowlanej, gdzie zajmował się m.in. kwestiami prawa pracy
i prawa ochrony środowiska, zajmując się m.in. opracowaniem i wdrożeniem procedur związanych z ochroną środowiska.
W tym okresie uczestniczył w szeregu szkoleń z zakresu prawa pracy, a także ukończył szkolenie z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych. W okresie od maja do lipca 2010r. brał udział w szkoleniu prowadzonym przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie „Psychologia w Praktyce Wymiaru Sprawiedliwości”. W październiku 2010r. uczestniczył w szkoleniu „Prawo upadłościowe i prawo spółek handlowych w praktyce sądowej” organizowanym przez Krajową Szkołę Sądownictwa
i Prokuratury w Krakowie.

Od 2012r. pełni regularnie funkcję kuratora spadków nieobjętych i kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu stron postępowania, wykazując się wysokim poziomem skuteczności w poszukiwaniu osób zaginionych lub ich spadkobierców,
a także skutecznie reprezentując ich interesy procesowe.

Wieloletnie doświadczenie w pracy asystenta sędziego w wydziałach cywilnych sądów rejonowych w Krakowie pozwoliło na zdobycie bogatej wiedzy praktycznej z zakresu typowych spraw rozpoznawanych przez sądy. Dzięki nabytemu doświadczeniu,
w Kancelarii z powodzeniem zajmuje się sprawami klientów indywidualnych. Zajmując się obsługą prawną przedsiębiorstw, przygotowuje i opiniuje umowy i wdrażane procedury.


tel.: 606 153 777

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1976r. zdał egzamin sędziowski, kończący etatową aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie, a w 1979r. – egzamin na stanowisko radcy prawnego w Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Krakowie.

Na przestrzeni niemal 40 lat praktyki zawodowej, oprócz prowadzenia szeregu spraw z różnych dziedzin dla klientów indywidualnych, wykonywał zawód arbitra w Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Krakowie, a także jako radca prawny świadczył stałe usługi prawne dla Urzędu Miasta Krakowa - Wydziału Budownictwa oraz Powszechnej Spółdzielni Spożywców
w Krakowie. Przez 20 lat, jako radca prawny kierował Departamentem Prawnym Banku BPH S.A., nadzorując bieżącą działalność, prace przekształceniowe, fuzje banków i prace związane z emisjami obligacji.

Od 2009r. w ramach indywidualnej praktyki zawodowej, w ramach stałej obsługi prawnej świadczonej na rzecz podmiotów gospodarczych zajmuje się m.in. negocjacjami prawnymi i finansowymi, windykacją należności, nadzorowaniem procesów prawnych i bezpośrednią pracą z klientem. W ramach praktyki świadczonej na rzecz klientów indywidualnych zajmuje się
w szczególności sądowym aspektem działalności prawniczej, negocjacjami pozasądowymi i reprezentacją stron przed urzędami administracyjnymi.


tel.: 602 256 681

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studia ukończyła w 2006r. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
W latach 2007 - 2011 odbywała aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, zakończoną egzaminem radcowskim w 2011r. Od 2006r. zdobywała bogate doświadczenie w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa administracyjnego oraz w szczególności z zakresu prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki w zakresie procesowego prawa pracy w sporach toczących się przed sądami pracy w całym kraju.

Dzięki swojemu doświadczeniu zawodowemu uzyskała pozycję cenionego specjalisty – praktyka z zakresu prawa pracy.
Od 2012r. w ramach indywidualnej praktyki zawodowej pogłębia swoje doświadczenie w sprawach pracowniczych, a także związanymi z prawnymi aspektami obrotu nieruchomościami, zagadnieniami związanymi z hipotekami i innymi obciążeniami nieruchomości, a także kwestiami kredytów hipotecznych, inwestorskich i konsumenckich. W swej praktyce na bieżąco styka się z problematyką działalności deweloperów. W ramach stałej obsługi prawnej świadczonej na rzecz podmiotów gospodarczych (od dużych spółek giełdowych po mikro przedsiębiorców) zajmuje się m.in. konstruowaniem wzorców umów oraz opiniowaniem wdrażanych procedur przy uwzględnieniu praw konsumentów. W ramach praktyki świadczonej na rzecz klientów indywidualnych zajmuje się sprawami związanymi z podziałami nieruchomości, regulowaniem kwestii prawnych wynikających z dziedziczenia oraz windykacją należności.
Od początku 2013r. prowadzi stałą rubrykę „Prawnik radzi” w miesięczniku „Życie Wieliczki i Powiatu”.

powrót

aplikant radcowski Andrzej Dudziński

aplikant adwokacki Angelika Spędzia

Kancelaria

ludzie,
nie pomieszczenia...

...opieramy się na rzetelnej wiedzy, doświadczeniu. Przez lata prowadzenia działalności prawniczej wypracowaliśmy system pracy, który spełnia oczekiwania klientów, jest wygodny i efektywny. Świadczymy usługi drogą telefoniczną, za pośrednictwem faksu, elektroniczną oraz poprzez bezpośrednie spotkania w Kancelarii lub u Klienta. Oferujemy profesjonalną, pewną obsługę
w wyspecjalizowanych dziedzinach prawa.
Świadczymy obsługę prawną przedsiębiorców o różnej strukturze i formie organizacyjno-prawnej, oferujemy też pomoc prawną dla osób fizycznych.

Do Państwa usług oddajemy zespół składający się z radców posiadających wieloletnie doświadczenie oraz młodych wykwalifikowanych prawników. Specjalizujemy się w określonych gałęziach prawa, zapewniamy wysoki poziom kompetencji w zakresie poszczególnych dziedzin.

Indywidualnie podchodzimy do stawianych nam problemów, bierzemy pod uwagę sytuację osobistą Klienta. Proponujemy najlepsze rozwiązania.

łączymy wiedzę
i doświadcznie.


Publikacje

o prawie prościej

dla praktyków


Zakres usług

specjalizujemy się w:

 • prawie cywilnym,
 • prawie bankowym,
 • prawie administracyjnym,
 • prawie pracy oraz kontakty ze związkami zawodowymi,
 • prawie egzekucyjnym,
 • prawie obrotu nieruchomościami,
 • prawie wykonywania inwestycji budowlanych,
 • prawie finansowym,
 • prawie obrotu papierami wartościowymi,
 • prawie konsumenckim,
 • prawie własności intelektualnej,
 • prawie handlowym i gospodarczym,
 • prawie spółek, z uwzględnieniem tworzenia,
  łączenia, nabywania i podziału spółek
  oraz obsługi organów i wspólników spółek.
Zasady współpracy

kompleksowa obsługa i doradztwo:

 • bieżąca obsługa prawna,
 • sporządzanie analiz prawnych,
 • interpretacje i wyjaśnienia dotyczące treści przepisów prawnych,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów i innych dokumentów prawnych,
 • negocjacje w sprawach gospodarczych,
 • występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu,
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych,
 • przygotowywanie i negocjowanie umów w obrocie gospodarczym,
 • sporządzanie opinii prawnych i pism proesowych,

pomoc prawna:

 • polegająca na bezpośrednim kontakcie Klienta z Kancelarią poprzez konsultacje w siedzibie Kancelarii i siedzibie Klienta oraz wykorzystaniu tradycyjnych środków przekazu (telefon, faks), udzielamy także konsultacji drogą mailową.
 • Sposób wymiany informacji pomiędzy Klientem a Kancelarią jest określany w umowie
  o obsłudze prawnej, a przyjęte rozwiązanie poprzedza rozpoznanie oczekiwań Klienta, technicznych możliwości stron umowy oraz specyfiki prowadzonych spraw.
 • Pomoc prawna jest świadczona przez radców prawnych, doradców podatkowych
  oraz aplikantów radcowskich.

Zasady współpracy

 • W kancelarii przyjmujemy negocjacyjny system ustalania wynagrodzenia, ze względu na różnorodność spraw. Biorąc pod uwagę, że każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia, każde skierowane do nas zlecenie wyceniane jest odrębnie w zależności od: zawiłości sprawy, poświęconego czasu i ilości zaangażowanych prawników, charakteru i przydatności dostarczonych materiałów, a także sposobu współpracy z Klientem. Uważamy, za niedopuszczalne „zaskakiwanie” Klienta opłatami w toku sprawy. W każdym przypadku Klient zna wysokość wynagrodzenia przed powierzeniem Kancelarii swojej sprawy. Dodatkowo, opierając się na wieloletnim doświadczeniu sądowym prognozujemy przewidywaną wysokość kosztów, jakie zobowiązany będzie ponieść Klient w swojej sprawie (wydatki na biegłych, opłaty sądowe).

Kancelaria oferuje co najmniej trzy rodzaje wynagrodzenia:

 • wynagrodzenie godzinowe – uzależnione od nakładu pracy - ilości godzin pracy nad danym zleceniem, zwykle stosowane przy jednorazowych zleceniach, a także przy udzielaniu porad prawnych,
 • wynagrodzenie ryczałtowe – stała kwota miesięczna, niezależna od nakładu pracy – najczęściej taki sposób wynagradzania stosowany jest przy stałej obsłudze prawnej,
 • wynagrodzenie ustalane ogólnie – w takim przypadku ustalana jest kwota niezależna od nakładu pracy, obejmuje zazwyczaj prowadzenie całej sprawy i zwykle stosowane jest przy prowadzeniu pojedynczych zleceń, których czas trwania trudno z góry określić.
  Na życzenie Klienta możliwe są modyfikacje tych rodzajów wynagrodzenia a także przyjęcie dogodnego sposobu zapłaty.

Kontakt

zapraszamy:

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 19.00
Prosimy o wcześniejsze, telefoniczne
ustalenie terminu spotkania.

tel.: 728 988 719
tel.: 515 098 199

Pułkownika Jana Kilińskiego 15a, 32-020 Wieliczka

napisz do nas:

wyślij zapytanie

pokaż mapkę dojazdu